Фонд «Наша Либідь» є добровільною неприбутковою громадською спілкою, створеною юридичними особами приватного права на основі їх спільних інтересів.

Основною метою діяльності Фонду є: відновлення водного ресурсу, земель та прилеглих територій річок та інших водойм України з метою повернення їх у суспільний обіг з наступним використанням відповідно до громадських потреб.

Основними напрямами діяльності Фонду є:

 1. вжиття заходів із відновлення екосистеми річки Либідь в м. Києві та її навколишньої території;
 2. сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття;
 3. розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання;
 4. організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних екологічних проблем;
 5. поширення екологічних знань, екологічна просвіта;
 6. залучення широких верств громадськості, підприємств, установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем;
 7. розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля;
 8. забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем, підвищення ефективності діяльності у цій сфері;
 9. запобігання забрудненню довкілля, моніторинг та незалежна екологічна експертиза, вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;
 10. збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації;
 11. створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та інших друкованих видань, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;
 12. організація екологічних походів, маршрутів, фестивалів, інших масових культурних та просвітницьких заходів;
 13. розвиток міжнародних зв’язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Фонду;
 14. залучення фінансової, матеріальної та іншої допомоги від фізичних та юридичних осіб різних форм власності, у тому числі з-за кордону, для реалізації поставленої мети Фонду;
 15. популяризація діяльності і задач Фонду в Україні та за кордоном;
 16. провадження іншої не забороненої законом діяльності, що сприяє досягненню мети Фонду.